Rząd zwalnia z opłaty targowej w 2021 roku

Ewelina Czechowicz

W związku z epidemią koronowirusa, w ramach działań pomocowych Premier Morawiecki na konferencji dotyczącej wprowadzenia pomocy dla przedsiębiorców w związku z II falą Covid-19 zapowiedział zwolnienie z opłaty targowej za cały 2021 rok. W związku ze zwolnieniem samorządy  mają otrzymać rekompensatę ubytku w swoich dochodach z tytułu tego zwolnienia.

Rząd zwalnia z opłaty targowej w 2021
Źródło: FORUM

Opłata targowa - podstawa prawna

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 t.j.) rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Nie podlega jej dochód, tylko prowadzenie sprzedaży, czyli sama gotowość do dokonania sprzedaży, przejawiająca się m.in. w zajęciu miejsca na targowisku.

Opłata targowa - niewielki dochód jednostek samorządu terytorialnego

Opłata targowa stanowi niewielki udział w dochodach gmin.  Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 - stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 792,21 zł dziennie. Organem podatkowym właściwym w sprawie opłaty targowej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy miejscowo według położenia targowiska, na którym prowadzona jest sprzedaż. W przyszłym roku opłata targowa miała nie przekraczać 823,11 zł dziennie.

Rok obowiązywaniaMaksymalna wysokość stawkiPodstawa prawna
2021823,11 zł dziennieMon. Pol. z 2020 r. poz. 673
2020792,21 zł dziennieMon. Pol. z 2019 r. poz. 738
2019778,20 zł dziennieMon. Pol. z 2018 r. poz. 745

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Zgodnie z decyzją rządu w 2021 r. opłata targowa nie będzie pobierana, a samorządy otrzymają jej rekompensatę.

Koronawirus w Polsce