Rząd przyjął Konstytucję dla Biznesu

Katarzyna Sudaj 14.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

2017-11-13

W porządku dzisiejszych obrad rządu znalazł się pakiet 5 projektów ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym, nazywany Konstytucją Biznesu. Działalność nierejestrowa i ulga na start, czyli zwolnienie ze składek ZUS przez pół roku coraz bliżej. Celem zmian jest gruntowna poprawa warunków prowadzenia firmy w Polsce oraz poprawa relacji między biznesem a administracją.

Firma w mieszkaniu - korzyść i niskie koszty czy podatkowa udręka? [SONDA]

[aktualizacja 2017-11-14, godz. 13:09]: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła wszystkie pięć projektów ustaw wchodzących w skład pakietu Konstytucja Biznesu. 

Rząd zajmie się dziś Konstytucją dla Biznesu

Rząd zajmie się dziś Konstytucją dla Biznesu / YAY foto

Po raz pierwszy o Konstytucji Biznesu wspomniał wicepremier Mateusz Morawiecki jesienią 2016 roku. Do pakietu ustaw zaliczają się następujące projekty:

  1. Prawa przedsiębiorców,
  2. ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  3. ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  4. ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP,
  5. ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy wyczekują tych zmian, gdy stanowią obietnicę lepszych warunków do prowadzenia działalności. Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji przepisów, rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy to bardzo kuszące rozwiązania.

Wszystkie zmiany z pakietu Konstytucji dla Biznesu

Projekty przewidują wprowadzenie działalności nierejestrowej, czyli takiej, gdzie miesięczne przychody nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (1050 zł w 2018 roku). Działalność na tak małą skalę nie byłaby uznawana za działalność gospodarczą, dzięki czemu nie będzie trzeba jej rejestrować w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Można będzie ją stosować do drobnego handlu lub dorywczych zajęć (korepetycji udzielanych na niewielką skalę).
Przepisy przewidują także zastąpienie numeru REGON NIP-em.

Jak eksperci oceniają Konstytucję Biznesu premiera Morawieckiego

Osoby przymierzające się do przejścia na samozatrudnienie wyczekują przede wszystkim tzw.ulgi na start w ZUS, czyli zapowiadanego zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Katarzyna Sudaj
PIT.pl