Rząd chce zmienić podatki

Rząd chce zmienić ustawę o VAT i przepisy o podatkach dochodowych, aby dostosować je do nowo wprowadzonej PKWiU z 2008 r., która obowiązuje od początku 2009 r. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2011 r. Dla celów podatkowych do końca 2010 r. byłaby stosowana PKWiU z 1997 r.

Rozwiązania wprowadzone do ustawy o VAT pozwolą podatnikom na prowadzenie jednolitych zasad ewidencji dla potrzeb tego podatku i dokumentacji statystycznej. Jednocześnie przy identyfikacji towarów oraz określaniu zakresu świadczonych usług byłyby stosowane klasyfikacje statystyczne, jeżeli przepisy o VAT w tym zakresie powołują symbole statystyczne. Ponadto, aby zapewnić pełną zgodność przepisów krajowych z dyrektywą 2006/112/WE, proponowane zapisy dotyczące zwolnienia usług z VAT, wzorowano na regulacjach zawartych w ww. dyrektywie.

Źródło: KPRM