Rozporządzenia do ustawy o VAT 2011 i 2012

13.02 Rozporządzenia do ustawy o VAT 2012

Zapoznaj się z treścią rozporządzeń do ustawy o podatku od towarów i usług wydanych w 2012 i w 2011 roku.
 

Rozporządzenia z 2012 roku
 

Akty prawne Tekst aktualny
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. 2012 nr 0 poz.163)

pobierz.pdf

Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2012 nr 0 poz.140)

pobierz.pdf

Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 89)

pobierz.pdf

Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 roku w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 32)

pobierz.pdf

Rozporządzenia Ministra Finansów z roku 2011 do Ustawy o VAT

Iwona Karkus