Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rozliczenie PIT osób z Ukrainy. Kto i kiedy powinien rozliczyć się z fiskusem

Redakcja PIT.pl 22.12.2022 07:55 (aktualizacja: )

Obywatele Ukrainy pracujący na terenie Rzeczpospolitej zobowiązani są do dokonania rozliczenia podatkowego zależnie od posiadanej rezydencji podatkowej. W przypadku rezydencji ukraińskiej dochody uzyskane w Polsce podlegają opodatkowaniu na Ukrainie z uwzględnieniem PIT-11. Ekspert wyjaśnia kto i kiedy musi rozliczyć się z fiskusem.

W przypadku rezydencji podatkowej w Polsce opodatkowaniu w Polsce podlega co do zasady całość dochodów, niezależnie od ich źródła, a dochody uzyskane na Ukrainie wykazuje się w zeznaniu. Rezydencję podatkową ustala się według zasad standardowych art. 3 ust. 1a ustawy o PIT:

  1. Posiadania na terytorium Rzeczypospolitej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. Przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

O rezydencji decyduje spełnienie jednej choćby przesłanki. Do wykazania przeniesienia rezydencji podatkowej do Polski obywatela Ukrainy wystarcza jego oświadczenie. Płatnik nie jest w tym wypadku zobowiązany do badania przesłanek rezydencji. Rozliczenie podatkowe osób z Ukrainy nie różni się zatem zasadniczo od sposobu rozliczenia innych cudzoziemców i znajduje oparcie w linii interpretacyjnej Dyrektrora Krajowej Informacji Skarbowej.

Rozliczenie PIT osób z Ukrainy

Źródło: shutterstock

Kiedy PIT-11 a kiedy dokument IFT?

W przypadku rezydencji w Ukrainie i braku podstaw do wystawienia PIT-11, wystawiany jest dokument IFT. Dokumentacja PIT-11 wystawiana jest więc w oparciu o stosunek pracy, a pozostałe dochody uwzględniane są w deklaracji IFT – 1R obejmującej roczne rozliczenie, lub wydawanej na żądanie cudzoziemca IFT-1. Przy obecnie obowiązujących stawkach może okazać się to o tyle niekorzystne, że opodatkowanie dochodów nierezydentów co do zasady podlega stawce 20% w odróżnieniu od stawek 12 i 32 % z uwzględnieniem ulg podatkowych.

Ważne terminy dla płatników

Płatnicy muszą również pamiętać o terminach:

  • do końca stycznia roku kolejnego na złożenie PIT-4R do urzędu skarbowego – przy wystawionych PIT-11,
  • do końca stycznia roku kolejnego na złożenie PIT-8AR do urzędu skarbowego – przy wystawionych dokumentach IFT.
  • IFT – 1R dla pracownika i Urzędu do końca lutego od dochodów wskazanych w ustawie o PIT – art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1–11 oraz 11b–12.
  • IFT – 1 w terminie 14 dni na wniosek podatnika ze złożeniem również do Urzędu.

Wszystkie te deklaracje wymagają formy wyłącznie elektronicznej. Własne deklaracje o podatku dochodowym na terenie Polski podatnicy z Ukrainy składają wg. zasad ogólnych, tj. do 2 maja 2023 roku.

 

Autor: Adam Ciulkiewicz, ekspert podatkowy, kancelaria Graś i Wspólnicy

Podatki 2022Pomoc UkrainaRozliczenie rocznePIT-11