Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Rozliczenia podatkowego dokonasz na koncie bankowym. PIT-OP i PIT-WZ z konta bankowego

Piotr Szulczewski 22.02.2017 10:00 (aktualizacja: )


Wniosek o sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej PIT, czyli wniosek PIT-WZ będzie można wysyłać również za pośrednictwem rachunku bankowego. Nie wszyscy podatnicy będą mogli korzystać z takiego ułatwienia – część przychodów rozliczanych bez pośrednictwa pracodawców lub korzystanie z szeregu ulg podatkowych pozbawi podatników możliwości rozliczania się z podatków poprzez podmiot, z którym posiadają umowę na świadczenie usług bankowych.

Podatnicy rozliczający szereg przychodów mogą złożyć w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, urzędowi skarbowemu wniosek o sporządzenie zeznania PIT wskazując adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy.

 
Źródło: YAY foto

 

Istotna forma dostarczenia wniosku o rozliczenie PIT

Wniosek o rozliczenie podatnika przez urząd skarbowy PIT-WZ składa się wyłącznie za pośrednictwem portalu podatkowego albo elektronicznej skrzynki podawczej administracji skarbowej. W tych przypadkach podatnik będzie identyfikowany za pomocą podpisu elektronicznego lub danych autoryzujących go przed organem skarbowym. Natomiast PIT-OP złożyć można w dowolnej formie – również pisemnej w tym za pomocą listu poleconego pocztowego.

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

Dodatkowo przewidzianą nową formę podpisywania wniosku składanego elektronicznie. wniosek PIT-WZ, jak i oświadczenie emeryta lub rencisty PIT-OP, może być również składany za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną zapewniającego bezpieczeństwo, integralność i poufność przekazywania danych.

Wystarczającym jest zatem, że bank spełni wymogi bezpiecznego logowania do bankowości elektronicznej, by można było wysłać wniosek PIT-OP lub PIT-WZ z własnego konta elektronicznego banku.

Piotr Szulczewski, PIT.pl