Rozlicz PIT-14 do 31 stycznia

Iwona Maczalska 29.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaW piątek 31 stycznia 2013 roku mija ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego przez spółdzielnie mieszkaniowe i banki prowadzące kasę mieszkaniową.

Formularzem właściwym do rozliczenia spółdzielni mieszkaniowych i banków prowadzących kasę mieszkaniową jest PIT-14. Na formularzu tym należy wskazać informacje o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, a także wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym na spółdzielniach mieszkaniowych ciąży obowiązek sporządzenia informacji za rok kalendarzowy o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni od dnia 1 stycznia 1992 r., chyba, że podatnik złoży spółdzielni oświadczenie, że wycofany wkład nie był odliczony od jego dochodu lub od podatku.

Zatem do piątku 31 stycznia podatnik powinien złożyć informację PIT-14 w kilku egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz informacji osobom, które wycofały ze spółdzielni wkład budowlany lub mieszkaniowy,
  • drugi egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.


Od stycznia 2014 roku nowy wzór PIT-14

Od stycznia 2014 roku zastosowanie ma nowy wzór informacji PIT-14. Nowy wzór wskazuje opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru informacji sporządzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe (Dz. U. 2013 poz.1266). Za sprawą nowego rozporządzenia do rozliczeń za 2013 rok zastosowanie ma informacja PIT-14 w wersji 7.

Aktualny wzór informacji PIT-14 można pobrać korzystając z poniższej tabeli:
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-14 (7) Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego; - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

Iwona Maczalska,
PIT.pl