Rozlicz działalność gospodarczą w styczniu 2016 r. i nie płać zaliczki za grudzień

Piotr Szulczewski 19.01.2016 09:00 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy posiadają wysoką zaliczkę za grudzień a także rozliczają spis z natury, w ramach optymalizacji podatku, mogą jeszcze przed zapłatą zaliczki, rozliczyć podatek za cały rok (np. PIT-36 lub PIT-36L). Opłacalne jest to szczególnie, gdy we wcześniejszych miesiącach podatnik wykazywał nadwyżkę kosztów nad kwotą przychodów.

Rozlicz działalność gospodarczą w styczniu 2016 r. i nie płać zaliczki za grudzień

Źródło: YAY foto

Optymalizacji podatkowej poprzez wcześniejsze rozliczenie roczne dokonać powinni podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych jak i Ci, którzy opłacają podatek liniowo.

Zgodnie z ustawą o PIT, zaliczki na podatek, wpłacane zarówno miesięcznie, jak i kwartalnie, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca (odpowiednio – kwartału) za miesiąc poprzedni, przy czym zaliczki za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Jednak podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona z tego tytułu zapłaty podatku.

Optymalizacja pozwoli osiągnąć tzw. dodatni efekt podatkowy, czyli podatnik przez pewien okres „zaoszczędzi” czas, w którym kwota podatków pozostanie u niego, a nie po stronie organu podatkowego. W przypadku rozliczenia podatkowego – zaliczka na podatek za grudzień zostanie automatycznie rozliczona z wcześniejszymi stratami, a podatnik nie będzie musiał poszukiwać kwot by zapłacić zaliczkę, którą, rozliczając podatek w kwietniu – otrzymałby po kolejnych 3 miesiącach (do końca lipca) ponownie na swój rachunek. W efekcie podatnik:

  • który posiadał w pozostałych okresach straty (nadwyżki kosztów nad przychodami),
  • który korzysta z ulg podatkowych wykazywanych w zeznaniu rocznym

- powinien rozważyć możliwość wcześniejszego rozliczenia podatku, przed dniem 20 stycznia.

Powyższa zasada nie dotyczy również podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy rozliczający się na PIT-28 są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania.

W przypadku podatników sporządzających spis z natury, jego wysoka wartość spowoduje, że korzystniejszym może okazać się jednak zapłata zaliczki na podatek i zapłata podatku dopierwo z końcem kwietnia. Spis z natury nie wpływa na wartość zaliczki za grudzień w efekcie czego podatek od dodatniego spisu wystąpi dopiero w chwili rozliczenia rocznego. 

Piotr Szulczewski, PIT.pl