Rolnik i taksówkarz także z obowiązkiem składania JPK_VAT

16.02.2018 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów przypomina, że od stycznia 2018 roku obowiązek składania sprawozdań w postaci plików JPK_VAT dotyczy wszystkich czynnych płatników VAT. Obowiązek ten dotyczy zatem również taksówkarzy jak i rolników.

Taksówkarz i rolnik z obowiązkiem składania JPK_VAT
Taksówkarz i rolnik z obowiązkiem składania JPK_VAT / mf.gov.pl
 

Taksówkarze, którzy rozliczają się ryczałtem (VAT-12) mają obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). JPK_VAT wysyłają również rolnicy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

Pierwszy JPK_VAT za styczeń 2018 r. należy złożyć do 26 lutego 2018 r. Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu (VAT-12), zgodnie z przepisami o VAT [1] – podobnie jak inni czynni podatnicy VAT – mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT [2] i wysyłania jej jako JPK_VAT.

JPK_VAT wysyłają też rolnicy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

<< Aplikacja Ministerstwa Finansów e-mikrofirma do wysyłki JPK_VAT od stycznia 2018 roku >>

Kiedy składa się JPK_VAT

JPK_VAT należy przesyłać za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego). Pierwszy JPK_VAT za styczeń 2018 r. przesyła się do 26 lutego 2018 r.

Szczegóły dotyczące przygotowania oraz wysyłki informacji JPK_VAT znajdują się na stronie jpk.mf.gov.pl w zakładce „Wypełnij i wyślij JPK_VAT" oraz „Pytania i odpowiedzi".

[1] art. 114 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1221), dalej „ustawa VAT"

[2] o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy VAT

Źródło: finanse.mf.gov.pl