Rok po deregulacji. Rynek usług księgowych po uwolnieniu zawodu

15.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Ocena tzw. drugiej ustawy deregulacyjnej, znoszącej wymogi certyfikacyjne w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, to temat konferencji, która odbyła się 9 czerwca 2015 r. w w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie. Zadaniem deregulacji było zapewnienie mechanizmów rynkowych we wszystkich obszarach, w których jest to możliwe, aby w naturalny sposób zagwarantować osiągnięcie optymalnej relacji jakości usługi do ceny.

Źródło: EastNews

Wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska wskazała, że zmiany w postaci deregulacji dotykającej zarówno usług księgowych, jak i częściowo zawodu biegłego rewidenta, wpisują się w ogólnie panującą tendencję upraszczania przepisów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie to rynek decyduje o dostępie do wykonywania zawodu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pozwala to tym samym na poszerzenie swobody gospodarczej oraz wzrost konkurencyjności w tym sektorze usług. Minister podkreśliła, że to do osób prowadzących biura rachunkowe należy dbałość o wysoki poziom świadczonych usług i przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Również dla organizacji zawodowych, takich jak np. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, obecnie jest najlepszy czas do podjęcia inicjatyw polegających na dostarczeniu na rynek wysokiej jakości oferty szkoleniowej i wydawniczej w zakresie doskonalenia zawodowego księgowych.

Częściowa deregulacja objęła również rynek usług audytorskich. Dotyczy ona dwóch obszarów wykonywania zawodu biegłego rewidenta, tj. uproszczeń uzyskiwania uprawnień do jego wykonywania (w zakresie procedury postępowania kwalifikacyjnego) oraz uproszczeń dla osób posiadających uprawnienia oraz wykonujących zawód biegłego rewidenta. Chodzi m.in. o uelastycznienie systemu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów czy zniesienie ograniczenia w zakresie równego dostępu do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w zależności od wyboru formy prawnej jego wykonywania.

Dorota Podedworna-Tarnowska przypomniała, że w roku gdy weszły w życie te dwie deregulacje, miała miejsce również kolejna nowelizacja ustawy o rachunkowości. Wprowadziła ona nową kategorię prawa bilansowego - jednostki mikro, dla których przewidziano liczne uproszczenia w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości. „Obecnie w Sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza dalsze ułatwienia dla nowej kategorii jednostek – jednostek małych, z możliwością ich zastosowania już przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2015 rok" – dodała wiceminister.

Dzięki wprowadzeniu uproszczeń w rachunkowości obniżą się także koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, co pozwoli wielu podmiotom uzyskać lepszą pozycję konkurencyjną. „Przepisy regulujące rynek usług księgowych i audytorskich zmieniają się, gdyż nie mogą istnieć w oderwaniu od praktyki życia gospodarczego i ogólnych tendencji upraszczania wymogów wykonywania tych usług" – podsumowała wiceminister Podedworna-Tarnowska.

Źródło: Min. Fin.