Pobierz e-pity 2019

Rodzicu - dochody dziecka rozlicz na własnej deklaracji PIT i złóż PIT/M

Piotr Szulczewski 14.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Małoletni pozbawiony jest prawa do prowadzenia samodzielnie szeregu czynności gospodarczych. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku rozliczenia się z uzyskanych zarobków. Co do zasady pomocy w tym zakresie musi szukać u rodzica.

Osoba małoletnia tylko w nielicznych przypadkach wypełni samodzielnie deklaracje podatkową, która i tak musi zostać podpisana przez osoby będące jej opiekunami prawnymi. Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się bowiem do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Źródło: Thinkstock.com

Rodzic co do zasady zatem we własnym zeznaniu podatkowym, musi wykazać w osobnej rubryce zarobki dziecka. Jeżeli rodzic składałby samodzielnie zeznanie PIT-37, to doliczając zarobki małoletniego, zmienić musi deklarację i rozliczyć się na PIT-36. Łącznie z PIT-36 złoży on załącznik PIT/M. Kwoty wykazane w załączniku wprowadza się w poz. 137 - 140 deklaracji PIT-36 (20).

Dochody małoletniego, które podlegają wykazaniu w deklaracji rodzica lub opiekuna, wpływają na wysokość stosowanej stawki podatkowej. Mogą one zatem spowodować, że po zsumowaniu z dochodami rodzica, podatek liczony będzie według stawki 32% nawet jeśli samodzielne dochody dziecka oraz osobno obliczane dochody rodzica opodatkowane byłyby według stawki 18%.

Dochody rozliczane w osobnej deklaracji małoletniego

Nie podlegają doliczeniu do deklaracji podatkowej rodzica dochody z pracy małoletniego, a także ze stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Deklarację małoletniego składa się z podpisem rodzica, który pełni funkcję pełnomocnika osoby, która nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada tę zdolność ograniczoną.

Osobne rozliczenia rodziców – dochody dziecka po połowie

Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Nie ma możliwości, by małżonkowie samodzielnie zadecydowali, do dochodów którego z nich doliczane będą zarobki małoletniego. Nie można ich również wiązać z ulgą prorodzinną – zatem rodzice mają możliwość ustalić prawo do ulgi według własnego oświadczenia w tej sprawie, natomiast dochody tego dziecka rozliczą po połowie.

Nawet jednak, gdy rodzice lub opiekunowie dziecka rozliczają się osobno, w związku z doliczanymi dochodami dziecka składają jeden wspólny załącznik PIT/M.  

Ukończenie 18 roku życia

Problematyczne może okazać się rozliczenie małoletniego za rok, w którym osiągnął on 18 lat. Należy w takim przypadku kontrolować termin, w którym nastąpiło uzyskanie przychodów (co do zasady jest to dzień otrzymania lub postawienia wynagrodzenia do dyspozycji). Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Jeżeli dziecko osiągnęło do dnia już 18 rok życia, to rozliczać powinno się już z tych dochodów samodzielnie.

Piotr Szulczewski, PIT.pl