Roczna refundacja z FP za zatrudnienie osoby przed 30. rokiem życia

Katarzyna Sudaj 09.02.2018 09:00 (aktualizacja: )

Projekt przepisów o refundacji ze środków Funduszu Pracy w wysokości najniższego wynagrodzenia przez 12 miesięcy dla pracodawcy, który zatrudni osoby przed trzydziestym rokiem życia trafił do Sejmu.

Roczna refundacja z FP za zatrudnienie osoby przed 30. rokiem życia

Roczna refundacja z FP za zatrudnienie osoby przed 30. rokiem życia / YAY foto

 

Na początku lutego do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pomysłodawcy chcą uruchomienia programu wsparcia, który pomoże młodym osobom w wieku poniżej 30 lat rozpocząć karierę zawodową. Powołują się na ogromną popularność zakończonego 31 grudnia 2017 r. programu „Praca dla Młodych”, który stanowił pomoc zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób poszukujących pracy, gdyż zapewniał refundację kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę, przy tworzeniu nowych miejsc pracy przeznaczonych na aktywizację zawodową.

Posłowie zauważają, że choć spada ogólny poziom bezrobocia, to wciąż są obszary Polski z dwucyfrowym wskaźnikiem. Zwłaszcza niepokojące są dane GUS dotyczące osób poniżej 25 roku życia. W drugim kwartale 2017 roku bezrobocie wśród nich wynosiło 14,6 proc. , a tradycyjnie największym problemem dla osób młodych jest rozpoczęcie kariery zawodowej. Stąd pomysł na kolejny program wsparcia.

Pracodawca, który zatrudniłby osobę przed 30. rokiem życia i zagwarantowałby jej dwuletni okres zatrudnienia na pełnym etacie, przez pierwsze dwanaście miesięcy mógłby otrzymywać z urzędu pracy refundację wynagrodzenia pracownika, co miesiąc otrzymując środki w wysokości najniższego wynagrodzenia. Środki finansowe na refundację miałby pochodzić z Funduszu Pracy.

Nowy program refundacji byłby adresowany tylko do pracodawców, którzy przez pół roku przed złożeniem wniosku nie zmniejszyli zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z programu mogliby skorzystać absolwenci szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy nie ukończyli 30 lat. W ten sposób firmy obniżyłyby koszt wyszkolenia nowego pracownika, a młodzi bezrobotni zyskaliby szansę na szybkie znalezienie trwałego zatrudnienia.

Katarzyna Sudaj PIT.pl