Rewolucja w odsetkach za zwłokę od zaległych podatków

Piotr Szulczewski 18.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiPlanowana jest modyfikacja zasad naliczania odsetek za zwłokę. Część podatników zyskać może dodatkowe kilka procent, inni jednak na zmianie sporo stracą. To właśnie oni najdotkliwiej odczują planowaną rewolucję.

Tak jak dotychczas, różnie mają być traktowani podatnicy, którzy sami skorygują błąd i zapłacą zaległość oraz ci, którzy zapłaty dokonają na skutek kontroli lub decyzji organu podatkowego. Nowością będzie jednak, że obniżona stawka odsetek obowiązywać będzie jedynie przez pierwszych 6 miesięcy licząc od terminu powstania zaległości podatkowej.

Kalkulator odsetek podatkowych

Rekompensatą ma być niższe niż obecnie oprocentowanie odsetek przy samodzielnej korekcie i zapłacie zaległości przed wspomnianymi 6 miesiącami. Ich wysokość wynosić będzie jedynie połowę standardowych odsetek za zwłokę.

Natomiast w przypadku, gdy nastąpi znaczne uszczuplenie, a korekta dokonana będzie na skutek postepowania kontrolnego lub kontroli skarbowej, odsetki wynosić mają dwukrotność obecnej stawki podstawowej. Za znaczne uszczuplenie uznawane ma być zaniżenie zobowiązania o co najmniej 25%.

Obecnie stawka podstawowa odsetek za zwłokę to 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego plus 2 punkty procentowe. Nie może być niższa niż 8%. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki podstawowej. W praktyce obecne stawki wyglądają następująco:

Odsetki od zobowiązań podatkowych
Odsetki Odsetki obniżone

10 %

7,50 %

 

 Zmiana na lepsze czy gorsze?

Oceniając propozycję zmiany należy zastanowić się, czy podatnik, który dostrzeże po upływie 6 miesięcy błąd, który nie stanowi znacznego uszczuplenia, będzie czuł się w jakikolwiek sposób zmotywowany do samodzielnego przeprowadzenia korekty zeznania podatkowego. Dotyczy to szczególnie przypadku, gdy termin przedawnienia będzie bliski. Wydaje się, że wiele osób może wówczas nie czuć żadnej motywacji do samodzielnych korekt i liczyć na przedawnienie zaległości. W przypadku wszczęcia kontroli, ich stopa odsetek za zwłokę będzie bowiem taka sama, jak w przypadku samodzielnego zgłoszenia błędu.

Porównanie
(założenie: aktualnie obowiązująca, podstawowa
stawka odsetek podatkowych wynosząca 10%)
Problem Obecnie Po zmianie
Koryguję sam i płacę odsetki w terminie do 6 miesięcy 7,50% 5%

Koryguję sam i płacę odsetki po 6 miesiącach
7,50% 10%
Koryguje na podstawie działań ze strony organu podatkowego 10% 10%
Koryguje na podstawie działań ze strony organu podatkowego znaczne uszczuplenie 10% 20%

Piotr Szulczewski,
PIT.pl