Reklamówki od 1 stycznia płatne. VAT - 23% od całej podstawy, łącznie z opłatą

Piotr Szulczewski 29.12.2017 09:00 (aktualizacja: )

Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy.

Reklamówki od 1 stycznia płatne
Reklamówki od 1 stycznia płatne

Typowym świadczeniem przedsiębiorcy będzie ustalenie opłaty – ceny za dostawę reklamówki. W takim przypadku jak informuje Ministerstwo Finansów, opłata recyklingowa, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%. Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Przedsiębiorcy, którzy wydawać będą torby za darmo lub w cenie towaru, mają obowiązek opłatę recyklingową naliczyć i podatek wyszczególnić. W przypadku wydania bezpłatnego torebki, przedsiębiorca nie musi od tego wydania odprowadzać VAT – opodatkowania nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości (w tym przypadku – do 10 zł), jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. W przypadku pobrań nieodpłatnych, VAT nie zostanie opłacony również od kwoty opłaty recyklingowej. Innymi słowy opłata nie wpłynie na takie zwiększenie ceny, by dostawa stała się opodatkowaną podatkiem VAT. Jednak również od plastikowych toreb lekkich opłatę będzie trzeba uiścić.

Problem pojawić się może u podatników, którzy torbę wliczają w cenę sprzedawanego towaru, opodatkowanego inną stawką niż podstawowa. Najprostszym będzie w takim przypadku uznanie, że torba przekazywana jest nieodpłatnie, a nie w cenie sprzedawanego towaru i nieewidencjonowanie jej sprzedaży właśnie z powodu uznania dostawy za prezent o małej wartości.

Opłata recyklingowa nie pojawi się na kasie fiskalnej

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury), nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej. Ponieważ paragon i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb, kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób – przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł).

Dostawy nieodpłatne, które nie będą opodatkowane VAT, również nie zmuszą do ewidencjonowania opłaty na kasie.

Lekkie torby z opłatą, bardzo lekkie - bez

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Opłaty recyklingowej nie pobiera się natomiast od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Pobrana opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

Piotr Szulczewski, PIT.pl