Raportowanie Country-by-Country - najczęstsze pytania

06.12.2017 14:00 (aktualizacja: )

2017-12-07

Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało listę najczęściej zadawanych pytań w zakresie nowych obowiązków związanych z raportowaniem Country-by-Country. Raportowanie CbC ma wyposażyć administracje podatkowe w wyspecjalizowane narzędzie służące do oceny ryzyka związanego z cenami transferowymi.

Raportowanie Country-by-Country
Raportowanie Country-by-Country / YAY foto

Państwa należące do OECD i G20 zobowiązały się do implementacji mechanizmu raportowania według krajów (ang. Country-by-Country Reporting, CBC). Działania podjęte przez OECD znalazły poparcie także na forum Unii Europejskiej, w efekcie czego wydana została odpowiednia dyrektywa Rady UE zobowiązująca państwa członkowskie do implementacji tego rozwiązania.

<< Czy Jednolity Plik Kontrolny będzie wykorzystywany dla celów cen transferowych? >>

Celem wprowadzenia raportowania CBC jest wyposażenie administracji podatkowej w wyspecjalizowane narzędzie służące do oceny ryzyka związanego z cenami transferowymi. Mechanizm ten ma za zadanie podnieść skuteczność zwalczania nadużyć podatkowych prowadzących do transferu zysków do innych jurysdykcji, w tym do rajów podatkowych.

W wyniku wprowadzenia raportowania Country-by-Country duże międzynarodowe grupy kapitałowe będą zobowiązane do udostępnienia administracji podatkowej m.in. informacji o:

  • wielkości prowadzonej działalności (wielkości aktywów, kapitału zakładowego, liczby zatrudnionych osób),
  • wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), zapłaconego (i należnego) podatku,
  • miejsc prowadzenia działalności oraz przedmiotu tej działalności.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników

By zapewnić podatnikom jak największą pewność prawną w procesie wdrażania tego mechanizmu, Ministerstwo Finansów przedstawia odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące raportowania Country-by-Country (plik pdf 336 KB)

Źródło: finanse.mf.gov.pl