Pobierz e-pity 2018

Radcowie sami rozliczą się z fiskusem

20.08.2010 11:00 (aktualizacja: )

Minister Finansów przegrał sprawę związaną z pomocą prawną świadczoną przez radców prawnych, adwokatów czy doradców podatkowych na zlecenie sądów - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/ Wa 1762/09).

W powyższej sprawie zastanawiano się, czy sądy mogą pobierać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom udzielającym takiej pomocy prawnej. W wyroku z 12 sierpnia 2010 r. (sygn. III SA/ Wa 1961/09) sąd administracyjny uznał, że nie ma takiej możliwości.

Sąd uznał, że wynagrodzenie za tę pomoc jest przychodem z działalności gospodarczej, a nie działalnością wykonywaną osobiście. Między radcą, adwokatem czy doradcą podatkowym a sądem nie tworzy się bowiem stosunek zlecenia. Sądy nie mogą pobierać zaliczek na podatek, bo nie są zleceniodawcą.

Powyższa sprawa jest precedensowa - zmniejszy zakres obowiązków sądów. Sądy nie będą musiały wystawiać radcom prawnym, adwokatom czy doradcom podatkowym PIT-8C jako informacji o wysokości uzyskanego przez nich dochodu z urzędówek.

Anna Pokrywczyńska 
VAT.pl