Pobierz e-pity 2019

Przystąpienie do systemu MOSS podatników zwolnionych z VAT

27.01.2015 10:00 (aktualizacja: )

Przystąpienie do systemu MOSS podatników zwolnionych z VAT

2015-01-28

Kwestia możliwości korzystania przez podatników, których sprzedaż zwolniona jest od podatku od towarów i usług z uwagi na nieprzekroczenie limitu obrotu 150 tys. zł w skali roku z małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS), przewidzianego do rozliczania podatku VAT z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych konsumentom (niepodatnikom) zlokalizowanym w innych państwach członkowskich UE, była przedmiotem analizy na przełomie roku. Podejście państw członkowskich w tym zakresie nie jest jednolite. Ostatnie ustalenia z Komisją Europejską wskazują, że drobni przedsiębiorcy mogliby wpłacać należny podatek VAT w systemie MOSS od takich usług świadczonych klientom unijnym przy jednoczesnym zachowaniu zwolnienia przy sprzedaży krajowej, tzw. zwolnienia podmiotowego.

Przystąpienie do systemu VAT MOSS
Źródło: Thinkstock

Mając na uwadze powyższe, jak również troskę o prawidłowe wypełnianie obowiązku rozliczenia przez polskich podatników świadczących ww. kategorie usług podatku VAT należnego państwom członkowskim, w którym znajdują się konsumenci tych usług (niepodatnicy) i uwzględniając, że przystąpienie do procedury unijnej odbywa się na zasadzie dobrowolności, resort finansów uznaje za możliwe przystąpienie do systemu MOSS podatników zwolnionych podmiotowo z VAT (bez konieczności rezygnacji z tego zwolnienia dla transakcji krajowych), którzy zdecydują się rozliczać VAT unijny w tej uproszczonej procedurze.

Z tego też względu nastąpiła aktualizacja treści broszury informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pt. „Zmiana miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych i zasady ich rozliczania w Małym Punkcie Kompleksowej Obsługi (MOSS)" w zakresie rejestracji do tego systemu (str. 7).

Źródło: Ministerstwo Finansów