Pobierz e-pity 2019

Przychody zagraniczne pozbawiają prawa do ulgi na dziecko?

Piotr Szulczewski 09.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiPrzyjazd z emigracji zarobkowej do rodziny utrzymywanej w kraju może okazać się szczególnie dotkliwy przy wypełnianiu druku PIT. Istnieje ryzyko, że zarobki zagraniczne mogą bowiem pozbawić prawa do stosowania ulgi.

Problem dotyczy osób z jednym dzieckiem, którzy dla korzystania z ulgi muszą liczyć wartość uzyskiwanych dochodów. Ustawa o PIT nie wskazuje, o jakie dochody chodzi ustawodawcy co może powodować interpretację, że są to wszystkie dochody uzyskiwane przez małżonków. Wydaje się, że chodzić powinno o dochody podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju, a zatem takie, które faktycznie w Polsce rozliczane są podatkowo.

Dochody zarabiających dzieci nie zawsze pozbawiają prawa do ulgi prorodzinnej


Dwie zasady rozliczeń - dwa problemy

Jeśli wracamy z pracy w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, nasze dochody z pracy zwolnione są w Polsce z podatku i mogą jedynie wpływać na stopę podatku stosowaną do dochodów krajowych. W takim przypadku istnieje pytanie, czy jeśli podatnik zarabiał w Polsce i za granicą, to do zastosowania ulgi na dziecko powinien sumować całość dochodów, czy też pominąć dochody zagraniczne, jako zwolnione w Polsce z opodatkowania. Logicznym wydawać by się mogło, że dochodów zwolnionych nie powinno sumować się z zarobkami krajowymi.

Przykład

Podatnik zarabiał w Niemczech - jego dochód wyniósł 60.000 zł. Po powrocie do kraju zarobił jeszcze 40.000 zł. Dochody małżonka zarabiającego wyłącznie w Polsce wyniosły 40.000 zł. Małżonkowie posiadają jedno małoletnie dziecko i chcieliby skorzystać z ulgi prorodzinnej. Jeżeli zsumują całość dochodów to nie uzyskają prawa do ulgi (60 +40 + 40 = 140 tys. zł > 112.000 zł), jeżeli natomiast dochody zagraniczne zwolnione w Polsce z podatku nie zostaną zaliczone do dochodów - ulga będzie przysługiwać (40 + 40 = 80 < 112.000 zł).

W przypadku zarobków z Belgii lub USA kwoty zagraniczne stanowią w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu, od którego odlicza się jedynie proporcjonalnie część podatku zapłaconego za granicą. Nie ma więc wątpliwości, że kwoty wynagrodzeń z zagranicznych stosunków pracy wpływają na wartość uprawniającą do ulgi na dzieci.

 

Problem nie po raz pierwszy

Podobne kłopoty posiadają rodzice dzieci wyjeżdżających za granicę i podejmujących sezonową pracę zarobkową. Ministerstwo Finansów uznaje, że do limitu dochodów dziecka wlicza się zarówno dochody uzyskane w Polsce, jak i za granicą i to bez względu, czy zarabiało w kraju, z którego dochody są w Polsce zwolnione z podatku, czy też stosuje się do nich zasadę odliczenia proporcjonalnego (interpretacja nr DD3/033/184/IMD/10/PK-1323 z 28 grudnia 2010 r.). Istnieje zatem ryzyko, że podobnie jak w przypadku dochodów dziecka, tak i w przypadku rodziców, organy skarbowe będą liczyły dochody jako całość zarobków danych osób. Zarobki zagraniczne będą mogły zatem pozbawić ulgi prorodzinnej zarówno w przypadku, gdy wynagrodzenie uzyskuje rodzic, jak i dziecko.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl