Przychód z umorzenia pożyczki opodatkowany różnymi stawkami

14.06.2016 10:00 (aktualizacja: )

Przychód, wynikający z umorzenia pożyczki udzielonej przedsiębiorcy, podlega opodatkowaniu. Stawka podatku w tym przypadku jest identyczna jak ta, którą przedsiębiorca wybrał do opodatkowania całej działalności. To oznacza, że w niektórych przypadkach stawka może wynieść zaledwie 3%.

Przychód z umorzenia pożyczki opodatkowany różnymi stawkami

Źródło: YAY foto

Pożyczka, udzielona osobie prowadzącej działalność gospodarczą, nie stanowi przychodu. Ale ten przychód się pojawia, kiedy dojdzie do umorzenia pożyczki. Czasem warto się więc zastanowić nad zmianą sposobu opodatkowania, aby od takiej pożyczki zapłacić niższy podatek.

Inwestor gotów zaryzykować

Taki problem miał przedsiębiorca, który prowadzi działalność od pewnego czasu. Zamierzał jednak poszerzyć skalę działalności i w tym celu udało mu się znaleźć inwestora, który zdecydował się wspomóc firmę pożyczką.

We wniosku o interpretację nie zostało to jasno opisane, ale można wywnioskować, że pożyczkodawca wziął na siebie część ryzyka związanego z rozwojem firmy. Mianowicie w razie niepowodzenia przedsięwzięcia zgodził się umorzyć pożyczkę.

Przedsiębiorca stwierdził, że zastanawia się też nad zmianą sposobu rozliczania działalności. Pod uwagę wziął on m.in. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zadał pytanie izbie skarbowej, czy po przejściu na ryczałt podatek, jaki zapłaci od przychodów z umorzenia pożyczki, będzie wynosił 3%.

Najniższy możliwy podatek

Izba Skarbowa w Katowicach w wykładni z 31 maja tego roku (sygnatura IBPB-1-1/4511-213/16/WRz) przyznała rację podatnikowi. Urzędnicy potwierdzili, że przedsiębiorca ma prawo do wyboru sposobu opodatkowania, podobnie zresztą jak spółka cywilna osób fizycznych.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym mówi, że przychody m.in. z umorzonych wierzytelności podlegają stawce 3%. Tyle właśnie więc wyniesie opodatkowanie przychodu z umorzonej pożyczki.

Warto zwrócić uwagę, że gdyby podatnik rozliczał się na zasadach ogólnych, wówczas płaciłby podatek od dochodu, ale w znacznie wyższej stawce (18%). Z kolei gdyby inwestor zamiast pożyczki dał przedsiębiorcy darowiznę, opodatkowanie mogłoby wynieść nawet 20% (przy założeniu, że inwestor nie jest spokrewniony a wartość darowizny przekroczyłaby 20,5 tys. zł).

Marek Siudaj, Tax Care