Przekazanie auta na cele prywatne

28.01 Przekazanie auta na cele prywatne

e-poradyProwadzę działalność, płatnik VAT - kupiłem na fakturę używany (ponad 6 miesięcy) samochód osobowy (odliczenie VAT do 6 tys. zł). Załóżmy, że po 2,5 roku (po amortyzacji) przekaże go na cele prywatne. 1. Podatek VAT - czy w momencie przekazania na cele prywatne będę musiał oddać częściowo 6 tyś zł. VAT, które odliczyłem (jak liczy się procent)? Czy jeżeli nie sprzedam go przez następne 2,5 roku od przekazania na cele prywatne (łącznie od zakupu minie 5 lat) to czy po ewentualnej późniejszej sprzedaży będę musiał oddać te 6 tys. zł albo naliczyć VAT? Ile lat i jak liczonych (od przekazania na cele prywatne) nie mogę sprzedać tego samochodu, by przy jego sprzedaży nie musieć odprowadzać w ramach działalności podatku dochodowego?

Nie, korekta nie będzie niezbędna przy założeniu że wartość początkowa środka trwałego nie przekraczała 15 tys. zł. Dla takich środków trwałych korekty dokonuje się tylko po zakończeniu roku, w którym środki trwałe zostały oddane do użytkowania (a Pan czynności odpłatnej dokonuje w latach następnych po tym roku).

Jeżeli wartość ta przekracza podaną kwotę, należy liczyć się z obowiązkiem korekty w skali 1/5 kwoty odliczenia rocznie.

Do czynienia mamy z czynnością nieodpłatną (przekazanie na cele prywatne), zrównaną z odpłatnymi, zwolnioną z opodatkowania.

Późniejsza sprzedaż prywatna nie wywoła już konsekwencji w podatku VAT (zakładam, że dokona jej Pan już poza działalnością jako czynność nie podlegającą VAT). W zakresie podatku dochodowego, sprzedaż środka trwałego wyprowadzonego z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, rozlicza się w ramach działalności jeśli między powyższym dniem oraz dniem sprzedaży nie upłynęło 6 lat. W kolejnych latach rozliczy Pan przychód prywatnie.

Samo wyprowadzenie pojazdu z działalności nie będzie skutkowało konsekwencjami na gruncie podatku dochodowego (wystarczającym będzie wykreślenie pojazdu z ewidencji środków trwałych).

Podstawa prawna:
Art. 91 ust. 2 i Art. 43 ust. 1 pkt 2
Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 2004-03-11
(Dz.U. Nr 54, poz. 535 )
Art. 10 ust. 2 pkt 3
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 1991-07-26
(Tekst jednolity 2010r. Dz.U. Nr 51, poz. 307)