Przedsiębiorcy podpiszą pliki JPK_VAT danymi autoryzacyjnymi

Iwona Maczalska 24.01.2018 11:00 (aktualizacja: )

Do Sejmu wpłynął nowy projekt Ministerstwa Finansów umożliwiający osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą podpisywanie plików JPK_VAT danymi autoryzacyjnymi. Zmiana ma objąć już pliki JPK_VAT sporządzane za styczeń 2018 roku.

Przedsiębiorcy podpiszą pliki JPK_VAT danymi autoryzacyjnymi

Przedsiębiorcy podpiszą pliki JPK_VAT danymi autoryzacyjnymi / YAY foto

 

Do Sejmu wpłynął projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane. Projekt wprowadza obok kwalifikowanego podpisu elektronicznego i podpisu potwierdzonego profilem zaufanym, nowy - trzeci sposób pospisywania ksiąg podatkowych. Będą nimi dane autoryzacyjne.

<< MF wyśle SMS z informacją o błędach w pliku JPK_VAT >>

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną podpisze JPK_VAT danymi autoryzacyjnymi

Na dane autoryzacyjne zapewniające autentyczność przesyłanych danych będzie składać się:

  1. Przychód z deklaracji PIT składanej przez podatnika (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40, PIT-40A) – za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi, bądź też wartość ,,0”, gdy za ten rok nie zostało złożone żadne zeznanie podatkowe,
  2. Pierwsze imię podatnika
  3. Nazwisko podatnika,
  4. Data urodzenia,
  5. Numer NIP albo numer PESEL.

Podpisywanie JPK_VAT danymi autoryzacyjnymi nie dla wszystkich

Udogodnienie jakim jest możliwość podpisywania ksiąg podatkowych za pośrednictwem danych autoryzacyjnych, bez konieczności dokonywania kosztownego zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź zakładania profilu zaufanego nie obejmie jednak wszystkich przedsiębiorców. Zgodnie z zapisami projektu Ministerstwa Finansów księgi podatkowe danymi autoryzacyjnymi podpiszą wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Nowe przepisy mają objąć już pliki JPK_VAT sporządzane za styczeń 2018 roku, które złożyć należy najpóźniej do 26 lutego 2018 roku.

Iwona Maczalska, PIT.pl