Przedsiębiorco pamiętaj, rejestracja w CEIDG jest bezpłatna

18.05.2016 10:00 (aktualizacja: )

Przedsiębiorco pamiętaj, rejestracja w CEIDG jest bezpłatna

Ministerstwo Finansów przypomina, że rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest całkowicie bezpłatna. Rejestr CEIDG jest prowadzony przez Ministra Rozwoju.

Przedsiębiorco pamiętaj, rejestracja w CEIDG jest bezpłatna

Źródło: YAY foto

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne, przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpisy do takich rejestrów mają charakter czysto informacyjny lub reklamowy, nie upoważniają do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Komunikat „Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat" na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Źródło: MF