Prostytucja wreszcie opodatkowana?

Piotr Szulczewski 30.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Prostytucja wreszcie opodatkowana?

Na 657 mln zł ocenia się przychody płynące w 2013 r. z tytułu nierządu. W chwili obecnej kwota ta doliczana będzie do PKB. Co jakiś czas powstają również pomysły jej opodatkowania.

Z opodatkowania podatkiem dochodowym wyłączone są m.in. przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Do takich należą m.in. przychody z tytułu działalności stanowiącej czyn zabroniony przez prawo.

Podatek od prostytucji

Źródło: Thinkstock

W chwili obecnej środki pieniężne otrzymywane z tytułu uprawiania nierządu-prostytucji w Polsce nie pochodzą ze źródeł przychodów opodatkowanych, bądź wolnych od opodatkowania, nie mieszczą się w źródłach przychodu zawartych w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wśród źródeł przychodów podlegających temu podatkowi (podobnie - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej w interpretacji prawa podatkowego z dnia 11.05.2007 r., sygn.. akt DP/415-10/07).

Pojawiające się nowelizacje prawa zakładają, by prostytucji nie traktować jako legalne źródło przychodów, lecz jako tzw. źródło nieujawnione. W konsekwencji podatek z tego tytułu wynieść miałby 75% dochodu. Obecnie to podatnicy starają się często dowodzić, że przychody ze źródeł nieujawnionych pochodzą z prostytucji, jako źródła nieopodatkowanego. Zatem obecnie dopiero brak wykazania, że posiadany majątek nie pochodzi z nierządu powoduje stosowanie sankcytjnej stawki podatkowej - 75%. Na podatniku ciąży w takich przypadkach obowiązek udowodnienia, że faktycznie działalność tego rodzaju miała miejsce. W postępowaniach dochodzi zatem często do przedstawiania dowodów w postaci ogłoszeń prasowych, internetowych lub przesłuchania świadków na okoliczność korzystania z usług podatnika.

W zakresie kwalifikowania obrotów z tej działalności do PKB GUS stwierdził, że w polskich szacunkach istnieje konieczność rozdzielenia dokonanych oszacowań na część należącą do działalności nielegalnej (zabronione przez prawo sutenerstwo) i do szarej strefy (do której zaliczyć należy dochody bezpośrednio uzyskiwane przez osoby świadczące usługi seksualne).

Piotr Szulczewski,
VAT.pl