Pobierz e-pity 2019

Proście o paragony - a będą Wam dane!

Piotr Szulczewski 27.06.2014 09:00 (aktualizacja: )

27.06 Proście o paragony - a będą Wam dane!

Czy w te wakacje podatnik, który nie otrzyma paragonu fiskalnego może zostać ukarany mandatem? A może otrzyma go wyłącznie handlujący, pomijający ewidencjonowanie na kasie fiskalnej?

Karę za brak paragonu – inaczej niż jest to w niektórych państwach europejskich – w Polsce otrzyma wyłącznie sprzedawca. Kupujący nie ma obowiązku żądania wręczenia mu paragonu przez sprzedającego. Nie musi się też obawiać negatywnych konsekwencji tego, że paragonu nie zabierze ze sobą.

O tym, jaka sankcja może spotkać sprzedającego, decyduje konkretny przypadek. Z reguły karą za nieewidencjonowanie na kasie lub za niewydanie paragonu będzie mandat. W takim przypadku mówić należy o sytuacji mniejszej wagi, gdzie kara może sięgnąć kwoty nie wyższej niż 3360 zł.

Możliwe jest również nałożenie kary wyższej w przypadku, gdy uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna przekracza 8400 zł.

 

Dla wymagających klientów – donos lub zawiadomienie o niewydaniu paragonu

Niekiedy sprzedający mimo próśb nie chce wydać paragonu. Ma to miejsce głównie w przypadku, gdy korzysta on z kasy fiskalnej, lecz nie chce przekraczać pewnych limitów (np. zwolnienia przedmiotowego z VAT). Niezaewidencjonowanie sprzedaży daje mu zatem wymierne korzyści nie tylko w obszarze tej konkretnej transakcji.

W takim przypadku sprzedający ma prawo nie tylko domagać się wydania dowodu dokonania transakcji, ale również zgłosić fakt obrotu nieewidencjonowanego. Sytuacje takie w praktyce zdarzają się jednak niezmiernie rzadko, będąc z reguły skutkiem nierozpatrzenia reklamacji lub nieuwzględnienia zwrotu towaru.

Brak ewidencji na kasie fiskalnej bardzo łatwo w takim przypadku udowodnić. O ile klient posiada inny dowód sprzedaży lub świadków przeprowadzenia transakcji wystarczy porównać sprzedaż dokonaną w danej dacie z przedstawionym prze klienta dowodem sprzedaży. Brak zaewidencjonowania tej czynności będzie świadczył o prowadzeniu sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl