Pobierz e-pity 2019

Programy lojalnościowe na koncie firmowym: moneyback może być przychodem firmy

Piotr Szulczewski 13.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Programy lojalnościowe na koncie firmowym: moneyback może być przychodem firmy

Popularne ostatnio programy zwrotu części wydanych przez klienta pieniędzy opierają się o zwolnienie podatkowe z tytułu tzw. sprzedaży premiowej. Problem w tym, że nie obejmuje ono podatników prowadzących działalność gospodarczą. Wyłącznie zatem prywatny moneyback może podlegać zwolnieniu z podatku.

Podatek dochodowy nie jest naliczany w związku ze zwolnieniem z opodatkowania z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Podatnik, który otrzymuje moneyback w związku z zawarciem umowy rachunku firmowego powinien samodzielnie uznać go za przychód i wykazać w księgach przedsiębiorstwa. Nie ma przy tym znaczenia, czy moneyback przekracza łącznie 760 zł, czy też realizowany jest w kwocie ograniczonej tym limitem.

Moneyback na koncie firmowym a podatek
Źródło: EastNews


Konto prywatne też może być firmowe?

Zdarza się, że przedsiębiorca dokonuje płatności za firmowe towary i usługi z prywatnego rachunku bankowego, do którego przypisana jest karta płatnicza. Sytuacja taka ma miejsce głównie u drobnych przedsiębiorców, np. w trakcie tankowania pojazdu lub dokonywania zakupów artykułów gospodarstwa domowego do firmy w hipermarketach . Ponadto zdarza się, że prowadząc działalność, przedsiębiorca posiada rachunek firmowy, do którego nie jest przypisana karta płatnicza i korzysta on przy zakupach z karty prywatnej do rachunku, którego umowa pozwala na otrzymanie moneyback.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w piśmie z dnia 19 marca 2010 r. (sygn.. akt IPPB1/415-97/10-2/EC), przez "rachunki bankowe utrzymywane w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą" rozumieć należy rachunki za pośrednictwem których przyjmowane są i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności firmowe.

Nie wydaje się jednak, by przedsiębiorca posiadający kilka rachunków prywatnych i jeden firmowy, który zgłosił do CEiDG oraz na który przyjmuje wszystkie przychody i dokonuje bieżących rozliczeń w stosunku do organów podatkowych, ZUS i pracowników, nie mógł incydentalnie skorzystać z prywatnego rachunku do zakupu firmowych towarów i usług. Kwestie moneyback przypisane do takiej umowy rachunku prywatnego, z którego dokonuje się również płatności związanych z przedsiębiorstwem, nie powinny w takim przypadku być decydującym kryterium uznawania go za firmowy. Moneyback jest bowiem związany z umową rachunku zawartego prywatnie. W umowach codo zasady nie przewiduje się ograniczeń, by sprzedaż premiowa zmuszała do płatności wyłącznie z tytułu towarów wykorzystywanych na cele prywatne. W przeciwnym wypadku uznać należałoby, że każdy rachunek, z którego dokonano choćby jednej zapłaty powiązanej z prowadzeniem firmy – mimo woli przedsiębiorcy uznawania go za prywatny oraz cywilnoprawnego charakteru umowy zawieranej prywatnie – jest rachunkiem firmowym. Tytułem przykładu, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (sygn. akt SD-K/415/96/03) uznał, że podatniczka może, zgodnie z przepisami prawa bankowego i zawartą umową na prowadzenie rachunku, regulować zobowiązania wobec urzędu skarbowego za pomocą konta osobistego lub imiennego konta internetowego. Nie wskazał tym samym, by płatności tego rodzaju czyniły jej prywatny rachunek – umową zawieraną jako przedsiębiorca.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl