Prezydent podpisał ustawę złotówka za złotówkę

Katarzyna Sudaj 05.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

2015-07-06

1 stycznia 2016 roku nastąpi zmiana zasad przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do tego niego. 3 lipca Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych.

rodzina wielodzietna zasiłki rodzinne

Źródło: East News

W miniony piątek Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmiana przepisów spowoduje, że od 2016 roku osoby, które otrzymują zasiłki rodzinne – po przekroczeniu progu dochodowego nie zostaną pozbawione całkowicie zasiłku, tylko jego części – w kwocie przekraczającej próg dochodowy. Jest to tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Progi dochodowe

Obecnie prawo do świadczeń przysługuje osobom, które spełniają kryterium dochodowe wynoszące 574 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo 664 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Przekroczenie choćby o złotówkę tego progu dochodowego powoduje utratę świadczenia.

Zmiany po 1 stycznia 2016 roku

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami przekroczenie progu dochodowego nie spowoduje zupełnej utraty zasiłku rodzinnego, lecz tylko jego pomniejszenie – dokładnie o taką kwotę, o jaką przekroczono próg dochodowy.

Świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie.

Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń. Wypłata świadczenia może nastąpić, jeżeli ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł.

Nowe prawo będzie dotyczyło zasiłków rodzinnych oraz dodatków do niego:

  • z tytułu urodzenia dziecka,
  • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
  • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz
  • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Jak zapewnia MPiPS zmiany obejmą też rodziny, które już utraciły świadczenia z powodu przekroczenia progu dochodowego. Powinny one ponownie wystąpić z wnioskiem o wsparcie. Szacuje się, że dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” ze wsparcia państwa skorzysta dodatkowe 160 tys. rodzin w 2016 roku.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl