Prezydent podpisał projekt ustawy o powrocie do niższego wieku emerytalnego

22.09.2015 10:00 (aktualizacja: )

Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy zakładający przywrócenie poprzedniego, niższego wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Prezydent podpisał projekt ustawy o powrocie do niższego wieku emerytalnego

Źródło: YAY foto

Zgodnie z obietnicami wyborczymi prezydent Andrzej Duda podpisał i skierował do Sejmu projekt ustawy, która ma zmienić obecnie obowiązujący wiek emerytalny, podniesiony do 67 roku życia. Prezydencki projekt zakłada, że już w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn będzie można przejść na emeryturę. Co nie oznacza konieczności przechodzenia na emeryturę, ale daje taką możliwość.

Brak odniesienia do okresu składkowego

W projekcie dotyczącym obniżenia wieku emerytalnego nie ma odniesienia do okresu składkowego. Natomiast koszt obniżenia wieku emerytalnego został oszacowany na 40 mld zł – tak poinformowała dziennikarzy na poniedziałkowej konferencji minister Anna Surówka-Pasek. W uzasadnieniu ustawy czytamy, że koszt dla budżetu państwa to ok. 30 mld zł rozłożony na lata 2016-2019. Pozostałe 10 mld zł będzie pochodziło z przesunięć między różnymi funduszami, gdyż obniżenie wieku emerytalnego spowoduje zmniejszenie wydatków na świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego przysługujące do osiągnięcia wieku emerytalnego (renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalne, emerytury pomostowe, emerytury częściowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne) i zasiłki dla bezrobotnych.

Jeśli Sejm obecnej kadencji nie zdąży jej uchwalić przed wyborami, Prezydent zadeklarował, że projekt ustawy złoży ponownie w następnej kadencji Sejmu.

Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.

/ks