Premier powołał Radę Gospodarczą

Premier Donald Tusk wręczył akty powołania członkom nowo utworzonej Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Szef rządu podkreślił, że Rada powinna oceniać czy koncepcje i pomysły rządu dotyczące gospodarki są właściwe i nie wynikają z rutynowego działania. - Teraz, kiedy szukamy, nie tylko tu w Polsce, nowatorskich, oryginalnych i czasami bezprecedensowych sposobów wyjścia z kryzysu, a przede wszystkim sposobów na mądrą strategię w zmieniającej się bardzo dynamicznie rzeczywistości, potrzebujemy umysłów niezależnych i bez rutynowych, urzędowych zobowiązań - zaznaczył Prezes Rady Ministrów.

Premier zwrócił uwagę, że na potrzebę powołania Rady wskazywało dotychczasowe doświadczenie polskiej polityki. - Kiedy brak zewnętrznego punktu odniesienia dla własnych pomysłów, to bardzo często ekipy polityczne popadają w stan samozadowolenia, które nie zawsze mają uzasadnienie – dodał szef rządu. Zaznaczył, że dobór członków Rady opierał się na założeniu, że będzie to grupa niezależna politycznie, szybko pracująca oraz wykazująca odwagę. - Wiem, że na taką odwagę i przenikliwość mogę w odniesieniu do wszystkich członków tego zespołu liczyć - dodał Donald Tusk.

Na czele Rady Gospodarczej stanął były premier Jan Krzysztof Bielecki. Szef rządu poinformował, że Rada, w tym także jej przewodniczący, będzie pracować społecznie. Odpowiedzialnym za kwestie organizacyjne związane z pracami Rady jest podsekretarz stanu w Kancelarii PRM Adam Jasser.

- Chciałem serdecznie podziękować za zaufanie i za powierzenie mi tej roli - powiedział nowy przewodniczący Rady Jan Krzysztof Bielecki. Poinformował, że spotkania Rady odbywać się będą przynajmniej raz na dwa tygodnie. Zaznaczył, że przygotowywane dla premiera materiały będą niezależnymi opiniami opartymi o wiedzę tworzących ją członków.

W skład Rady wchodzą ekonomiści, naukowcy i praktycy biznesu. Po odebraniu nominacji członkowie Rady, pod przewodnictwem Jana Krzysztofa Bieleckiego, zebrali się na pierwszym posiedzeniu.

Źródło: KPRM