Preferencyjne składki ZUS

Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą skorzystać z niższych, preferencyjnych stawek ZUS, a tym samym – zyskać więcej pieniędzy na rękę. To kuszące rozwiązanie nie jest jednak dostępne dla wszystkich.

Kto może zapomnieć o niższych składkach ZUS? Osoby, które prowadziły firmę w ciągu 5 lat przed dniem rozpoczęcia obecnej działalności. Preferencyjne stawki nie są dostępne także dla tych, którzy w ramach własnej firmy chcą świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy – jeśli pracowali u niego na etacie w tym samym roku, w którym zakładają działalność (lub w roku poprzednim) i jako przedsiębiorcy będą wykonywać tę samą pracę, jak na etacie. Nie mogą z nich także skorzystać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby prowadzące szkołę niepubliczną, a także twórcy, artyści i tzw. osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

 

 

To ostatnie zastrzeżenie oznacza, że np. mąż, który założył firmę, może zapłacić preferencyjny ZUS, ale jego żona – już nie. Żona będzie miała za to prawo do ulgowych stawek, gdy zrezygnuje ze statusu osoby współpracującej i założy własną działalność (nawet jeśli od czasu rezygnacji nie minie 5 lat).

Niższe stawki ZUS można płacić przez 24 miesiące od momentu założenia działalności gospodarczej. Przy czym jeśli firma ruszyła w trakcie miesiąca, 24-miesięczny okres liczy się dopiero od następnego miesiąca (np. gdy przedsiębiorca rozpoczął działalność w połowie maja, 2-letnia ulga jest liczona od czerwca). Warto też pamiętać, że jeśli z jakiegoś powodu działalność zostanie zawieszona, na przykład na pół roku, nie przerywa to biegu ulgowego ZUS-u. Oznacza to, że owe pół roku wlicza się w 24-miesięczny okres preferencyjnych składek, niezależnie od tego, że firma chwilowo nie działa. Przedsiębiorca korzystający z niższego ZUS-u obowiązkowo płaci składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) i zdrowotne. Nie musi za to, choć może, płacić składki na ubezpieczenie chorobowe. Nie opłaca także za składki na Fundusz Pracy. Dlaczego? Otóż osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do jej płacenia tylko wtedy, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi co najmniej tyle, co minimalna płaca. A ponieważ przy preferencyjnym ZUS-ie bierze się pod uwagę kwotę stanowiącą 30% minimalnego wynagrodzenia, o składce na Fundusz Pracy można przez 2 lata zapomnieć.

Gdy minie czas ulgowych stawek ZUS, przedsiębiorca jest zobowiązany do zmiany tzw. kodu tytułu ubezpieczenia (z 05 70xx na 05 10xx). Musi to zrobić tuż po upłynięciu 2-letniego okresu – dokładnie w 25 miesiącu działalności. W tym składa do ZUS zgłoszenie wyrejestrowania (druk ZUS ZWUA) i ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń (druk ZUS ZUA).

Agata Szymborska-Sutton
analityk Tax Care

Informacja prasowa Tax Care

Stawki preferencyjnego ZUS w 2010 r. (dla jednoosobowych firm):

  • Ubezpieczenia społeczne (obowiązkowe): 107,43 zł
  • Ubezpieczenie zdrowotne (obowiązkowe): 233,32 zł
  • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne): 9,68 zł