Pobierz e-pity 2019

Preferencje w podatku VAT przy karnetach na siłownię, basen, SPA

Piotr Szulczewski 22.08.2014 10:00 (aktualizacja: )

22.08 Preferencje w podatku VAT przy karnetach na siłownię, basen, SPA

Usługi związane z rekreacją opodatkowane są w sposób preferencyjny i korzystają z obniżonej stawki podatku VAT. Obniżona do 8% stawka dotyczy jednak wyłącznie wstępu do obiektów rekreacji, nie obejmuje natomiast czynności podejmowanych wewnątrz tych kompleksów.

Usługi wskazane w pozycjach 182, 183, 184 i 185 załącznika numer 3 do ustawy o podatku VAT ograniczają zastosowanie stawki obniżonej wyłącznie do wstępu. Powoduje to rozbieżności w interpretacji, co tak naprawdę można opodatkować 8% podatkiem VAT.

Jakie usługi korzystają z preferencji:

  • usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu:
    • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
    • do obiektów kulturalnych,

- bez względu na PKWiU

  • Usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – bez względu na PKWiU,
  • Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury - wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na PKWiU,
  • Wstęp na imprezy sportowe – bez względu na PKWiU,
  • Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na PKWiU

Dotychczasowa linia interpretacji wskazywała, że usługi siłownia/fitness, solarium i masaż nie będą podlegały opodatkowaniu według stawki podatku obniżonej do wysokości 8%, tylko podstawowej - 23%. Wynikało to z rozumienia wstępu jako możliwość wejścia „gdzieś”, a nie jako możliwość korzystania z dostępnych tam urządzeń. O ile uczestnictwo bierne stanowi działanie, za które pobierana powinna być opłata w stawce preferencyjnej (np. wstęp jako kibic na mecz sportowy), to już opłata za karnet na siłownię nie ogranicza się do biernego wejścia, lecz podejmowania działań czynnych, korzystania z urządzeń, baru, usług trenerskich itp. (por. np. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, 19.12.2012, sygn.. akt I SA.Gd 1126/2012).

 

Karnety na siłownie, karnety na basen a stawka VAT
Źródło: Thinkstock

Preferencyjna stawka 8% VAT według NSA

Ostatnie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego pozwalają jednak uznać, że prowadzący usługi rekreacyjne opodatkowani są 8% stawką VAT (por. np. wyroki z 18.02.104 r., sygn.. akt I FSK 349/2013, z 30.01.2014 r., sygn.. akt I FSK 311/2013). Sądy wskazują, że wykładnia pojęcia „wstęp” w rozumieniu wyłącznie wejścia do obiektu, bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, stanowi zawężenie tego pojęcia.

Sformułowanie „usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu do klubu fitness, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez ten klub, które nie są związane z normalnym typowym jego użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl