Pobierz e-pity 2019

Pracownik może odmówić przyjęcia elektronicznego PIT-11

Piotr Szulczewski 19.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Przepisy prawa od 2015 r. wprowadziły dla większości pracodawców obowiązek posługiwania się elektroniczną wersją PIT-11. Inna sytuacja jednak występuje w przypadku informacji wysyłanych pracownikowi. Ci ostatni mogą bowiem nie posiadać skrzynki elektronicznej lub po prostu zażądać papierowego druku PIT-11.

Płatnik nie musi uzyskać pisemnej zgody podatnika na przekazanie informacji PIT-11 w formie elektronicznej. Przekazanie podatnikom, będącym pracownikami płatnika, deklaracji podatkowych PIT-11 i PIT-40 w formie elektronicznej jest Dyżur podatkowy dla płatników podatku PITspełnieniem obowiązku płatnika odnośnie przekazania podatnikowi informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Sytuacja taka dotyczy jednak pracodawców, którzy w pracy udostępniają swoim pracownikom możliwość logowania się do wewnętrznych sieci Intranet (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów uznał w interpretacji z 13 stycznia 2012 r., sygn.. akt IPPB4/415-791/11-3/MP). W przypadku pozostałych płatników, powinni oni posiadać oświadczenie ze strony podatników co do adresu skrzynki elektronicznej, na którą mają przekazać PIT-11.

Pracownik ma prawo w takim przypadku odmówić i nie podawać adresu elektronicznego lub po kilku latach zrezygnować z tej formy otrzymywania PIT-11. Płatnik powinien wybrać inną formę przekazania PIT-11, np. osobistą lub listem poleconym.

PIT-11 przekazywany pracownikowi w formie dokumentu elektronicznego nie zawsze musi być podpisany podpisem certyfikowanym. Od 2015 r. w przypadku płatników będących osobami fizycznymi, wystarczający będzie zestaw danych autoryzujących. Pozostali płatnicy skorzystać będą nadal musieli z klasycznego e-podpisu.

Ostateczny termin na przekazanie PIT-11 pracownikowi – zarówno w przypadku wysyłki elektronicznej, jak i tradycyjnego przekazania PIT-11 – mija z końcem lutego (a dokładnie 2 marca 2015 r., ze względu na to że 28 luty 2015 r. przypada w sobotę).

Piotr Szulczewski,
PIT.pl