Pracownicy zarobią 80 zł więcej w 2014 roku

Iwona Maczalska 18.09.2013 09:00 (aktualizacja: )

 Iwona MaczalskaWyższe wynagrodzenie minimalne to dobra informacja dla pracowników, którzy w 2014 roku zarobią więcej niż w roku bieżącym. W stosunku do podwyżki z roku ubiegłego, podwyżka ta będzie niższa i wyniesie 80 zł brutto.

11 września Rząd w trybie obiegowym przyjął podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku z 1600 zł na 1680 zł brutto. Podwyżka ta wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz.U. 2013 poz. 1074).
 

Kalkulator płacowy 2013

Wyższe wynagrodzenie minimalne - wyższe wynagrodzenie ,,na rękę’’ dla pracownika

Na podwyżce minimalnego wynagrodzenia skorzystają wyłącznie pracownicy, którzy miesięcznie zyskają 80 zł brutto, co daje ,,na rękę” kwotę 55,82 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:
 

Rodzaj składek Obecnie obowiązująca wysokość składek  (minimalna pensja – 1600 zł brutto) Wysokość składek obowiązująca od stycznia 2014 roku  (minimalna pensja – 1680 zł brutto)

emerytalna

156.16 zł

163.97 zł

rentowa

24.00 zł

25.20 zł

chorobowa

39.20 zł

41.16 zł

zdrowotna

124.26 zł

130.47 zł

Zaliczka na podatek PIT

75,0 zł

82,0 zł

SUMA

1181.38 zł netto

1237.20 zł netto

Wzrost minimalnego wynagrodzenia do 1680 zł spowoduje zatem, że miesięczne wynagrodzenie netto pracownika wzrośnie o 55,82 zł miesięcznie, co w skali roku daje kwotę 669,84 zł.

Kalkulator całoroczny wynagrodzeń


Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia to również dobra wiadomość dla pracowników posiadających nie więcej niż rok stażu pracy. Ich miesięczne wynagrodzenie wzrośnie o 64 zł brutto w stosunku do roku ubiegłego.

Wynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy* Obowiązuje od:

1.344,00 zł

01.01.2014

1.280,00 zł

01.01.2013

* Wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku jego pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy czym do tego okresu wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wysze wynagrodzenie mininalne wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Iwona Maczalska
PIT.pl