Pracowałeś w UK? O emeryturę staraj się w ZUS w Gdańsku

18.09.2015 09:00 (aktualizacja: )

Pracowałeś w UK? O emeryturę staraj się w ZUS w Gdańsku

1 października zmieni się wydział ZUS przeznaczony dla osób ubiegających się o emeryturę bądź rentę, które pracowały w Wielkiej Brytanii. Zamiast w Warszawie będzie to oddział ZUS w Gdańsku.

Pracowałeś w UK? O emeryturę staraj się w ZUS Gdańsku

Źródło: YAY foto

ZUS poinformował, że z dniem 1 października 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie - Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych przestaje pełnić funkcję polskiej instytucji właściwej do rozpatrywania wniosków zgłoszonych przez osoby posiadające wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia zamieszkałe w Wielkiej Brytanii albo łączone okresy ubezpieczenia przebyte w innym państwie członkowskim, w tym ostatnio przebyte w Wielkiej Brytanii.


Znamy już składki ZUS na 2016 rok. Będzie podwyżka

Od 1 października 2015 r. zadania te przejmuje nowa jednostka:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Gdańsku
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
Ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk
Tel.: (22) 560 16 00 (z telefonów komórkowych i stacjonarnych)

Jednocześnie informujemy, że począwszy od 1 października 2015 r. osoby ubezpieczone posiadające okresy ubezpieczenia przebyte w Wielkiej Brytanii powinny kierować wnioski o świadczenia emerytalne i rentowe do wymienionego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku.

Sprawy, które wpłynęły do I Oddziału ZUS w Warszawie przed dniem 1 października 2015 r. będą rozpatrywane przez tę jednostkę.

Źródło: komunikat ZUS