Pracodawcy obojętni wobec likwidacji NIP

Pracodawcy uważają, że likwidacja Numeru Identyfikacji Podatkowej nie będzie miała wielkiego znaczenia dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Planowane zmiany w ustawie o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, dotyczą odstąpienia od obowiązku posiadania NIP przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Innymi słowy, zmiana dotyczyć będzie tylko osób, które chodzą do Urzędu Skarbowego sporadycznie, najwyżej kilka razy w roku.

Niemniej Pracodawcy RP popierają wszelkie działania, które ograniczą liczbę niepotrzebnych identyfikatorów wymaganych do kontaktów z fiskusem, ZUS-em itp. Niestety, proponowana przez ustawodawcę zmiana ma charakter jedynie kosmetyczny, a czas poświęcony na jej przygotowanie można było wykorzystać na wprowadzenie bardziej potrzebnych zmian legislacyjnych. Zdaniem Pracodawców RP, tego typu zmiany mają charakter typowo PR-owy i nie spowoduje oczekiwanego uproszczenia systemu.

<< czytaj całość

Łukasz Piechowiak
Bankier.pl
l.piechowiak@firma.bankier.pl