Pracodawcy bez możliwości weryfikacji czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko Covid-19

Ewelina Czechowicz

Rząd zawiesił prace nad projektem, który miał uregulować kwestie weryfikacji szczepień pracowników przeciw Covid-19. Na początku września do Sejmu miał trafić projekt ustawy umożliwiającej pracodawcom pozyskanie informacji o tym, czy dany pracownik lub kandydat do pracy jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Tak się jednak nie stało. Pracodawcy nadal prawnie nie mogą więc pozyskiwać od pracowników informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19. Jak więc bezpiecznie pracować w czasie pandemii?

Polska wciąż nie osiągnęła odporności populacyjnej, a czwarta fala koronawirusa jest coraz bliżej. Po wielu miesiącach konsultacji i dyskusji Rząd RP przystąpił do prac nad ustawą, która ma dać przedsiębiorcom realne narzędzia w walce z pandemią i ustrzeżeniem ich firm przed kolejnym lockdownem. Jednak na razie wyczekiwanych przez pracodawców przepisów nie ma i kwestia możliwości weryfikowania tego czy pracownik jest zaszczepiony nie została uregulowana.

Szczepienie czy zwolnienie? Czy pracodawca ma prawo pytać o szczepienia pracownika?

Pracodawca nie sprawdzi czy pracownik jest zaszczepiony

Źródło: shutterstock

Prace nad przepisami zostały zawieszone

Złożony projekt przepisów, nie został uwzględniony w porządku obrad posiedzenia Rady Ministrów w dniu 8 września.  Zdaniem prawników oznacza to, że w czwartej fali pandemii ciężar troski o zdrowie i życie pracowników spadnie na pracodawców.

Przepisy miały pozwolić na kierowanie niezaszczepionych na bezpłatny urlop

Nowe przepisy miały pozwolić pracodawcy na weryfikację, który pracownik jest zaszczepiony, a który nie. Pracodawca nie mógłby zwolnić niezaszczepionego, ale mógłby np. skierować go na bezpłatny urlop czy przesunąć jego zakres obowiązków tak, by miał jak najmniejszy kontakt z klientami. Jak więc pracodawca może organizować pracę tak by była bezpieczna.

Kodeks pracy wyklucza możliwość bezproblemowego pozyskiwania informacji dotyczących stanu zdrowia.

Pracodawca będzie mógł sprawdzić czy pracownik się zaszczepił?