Posłowie za zmianą w podatku VAT. Split payment coraz bliżej

13.11.2017 09:00 (aktualizacja: )

Posłowie wszystkich partii poprali nowelizację ustawy o podatku VAT i zamiar wprowadzenia mechanizmu tzw. podzielonej płatności podatku od towarów i usług. Choć pojawiają się pytania, na ile ta zmiana wpłynie na płynność finansową firm, to Sejm był zgodny – Split payment ograniczy wyłudzanie podatku VAT.

Posłowie za zmianą w podatku VAT. Split payment coraz bliżej

Posłowie za zmianą w podatku VAT. Split payment coraz bliżej / FORUM

Na zakończonym w czwartek posiedzeniu Sejmu odbyła się debata nad sprawozdaniem komisji finansów na temat rządowego projektu zmian w ustawie o podatku VAT, a dokładniej nad przepisami mającymi wprowadzić mechanizm podzielonej płatności podatku od towarów i usług. Innymi słowy, przedsiębiorcy dokonywaliby płatności netto, a kwota podatku VAT trafiałaby na specjalne konto, do którego firma będzie miała ograniczony dostęp. Z środków pieniężnych na tym koncie przedsiębiorca regulowałby tylko należności VAT.

Przepisy o Split payment mają wejść w życie 1 kwietnia 2018 r.  Posłowie zgłosili poprawki do projektu, więc trafił on ponownie do komisji.

Likwidacja górnego limitu składek emerytalnych i rentowych także do komisji

Do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny trafił po pierwszym czytaniu na tym samym posiedzeniu Sejmu rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada onzniesienie limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Zmiany mają wejść w życie już na początku 2018 r.

 

/ks