Pobierz e-pity 2019

Posiadasz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych? Pamiętaj o odpisie do końca maja

Iwona Maczalska 14.05.2014 10:00 (aktualizacja: )

14.05 Posiadasz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych? Pamiętaj o odpisie do końca maja

Iwona MaczalskaPracodawcy, którzy utworzyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zobowiązani są do przekazania do dnia 31 maja I raty odpisów w wysokości 75%.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163) pracodawcy zobowiązani są przekazać na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń. Przy czym w terminie do 31 maja zobowiązani są przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.

ZFŚS - działalność socjalna w zakładzie pracy

Odpis w 2014 roku wynosi:

  • 1.093,93 zł - na jednego zatrudnionego (odpis podstawowy),
  • 1.458,57 zł - na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach,
  • 145,86 zł – na jednego zatrudnionego młodocianego w I roku nauki,
  • 175,03 zł - na jednego zatrudnionego młodocianego w II roku nauki,
  • 204,20 zł - na jednego zatrudnionego młodocianego w III roku nauki.

Przy czym na każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym, a także na każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą wysokość odpisu może być zwiększona o 6,25%, czyli o kwotę 182,32 zł, bądź o kwotę 218,79 zł (7,5%) na każdego pracownika z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy.

 

Świadczenie urlopowe alternatywną dla ZFŚS

Kto musi przekazać odpisy w wyznaczonym terminie?

Do przekazania odpisów na ZFŚS w wyznaczonym terminie zobowiązani są wyłącznie pracodawcy, którzy musieli obligatoryjnie utworzyć w swoim zakładzie pracy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Mowa tutaj o:

  • pracodawcach zatrudniających na dzień 1 stycznia 2014 roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie podjęli decyzji o nietworzeniu funduszu,
  • pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Pracodawcy, którzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzyli dobrowolnie, odpisy mogą przekazać w dowolnym terminie.

Iwona Maczalska,
VAT.pl