Pobierz e-pity 2019

Poprawne rozliczenie wydatków na auto w ramach ulgi rehabilitacyjnej

19.02.2015 10:00 (aktualizacja: )

Wyjazdy samochodem na konieczne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne pozwalają odliczyć do 2.280 zł od dochodu osoby niepełnosprawnej lub od dochodu, na utrzymaniu której ta osoba pozostaje. Należy jednak uważać - na żądanie kontrolującego przedstawić należy dokumenty potwierdzające odbycie tych zabiegów. Co więcej, limit to górna granica odliczenia a zatem należy ustalić, jakie faktycznie wydatki trzeba było ponieść (ITPB2/415-322/14/RS, 2014.06.23, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2014 rok

Z ulgi mogą bowiem skorzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają jeden z poniższych dokumentów:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
  • decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku (10.08.2006 r., sygn. BI/415-0994/06; WP/415-127/06) stwierdził, że dla skorzystania z ulgi związanej z używaniem przez osobę niepełnosprawną samochodu osobowego niezbędne jest, aby samochód był własnością albo współwłasnością osoby niepełnosprawnej (albo osoby, na utrzymaniu której pozostaje osoba niepełnosprawna). Jeżeli samochód jest współwłasnością osób niepełnosprawnych (w tym również współwłasnością małżeńską), to każda z nich może dokonać stosownych odliczeń z tytułu jego używania, nawet jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest wymieniony tylko jeden z współwłaścicieli. Nie jest konieczne, aby osoba niepełnosprawna miała prawo jazdy.

<< czytaj całość