Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Ponad 160 mln transakcji wykazano w plikach JPK

05.04.2017 10:00 (aktualizacja: )

Ponad 160 mln transakcji wykazano w plikach JPK

Od stycznia br. podatnicy VAT wykazali 160 mln. transakcji. W lutym ok. 90 procent z nich była poprawna formalnie. Pliki JPK wykorzystywane są do identyfikacji nieprawidłowości w realizacji obowiązków podatkowych w VAT.

Ponad 160 mln transakcji wykazano w plikach JPK
Źródło: FORUM

Od stycznia 2017 r. poszerzono katalog podmiotów, które mają obowiązek comiesięcznego składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zrealizowało go ok. 110 tys. podatników VAT, którzy wykazali ponad 160 mln transakcji w rejestrach zakupów (na łączną kwotę ok. 303 208 mln zł) i sprzedaży (na łączną kwotę ok. 490 079 mln zł).

Do czego służą pliki JPK

Po analizie JPK, które złożono w lutym 2017 r., stwierdzono:

  • formalną poprawność ok. 90 procent z nich;
  • ponad 63 000 transakcji w rejestrach zakupów budzących wątpliwości

w odniesieniu co do ich rzetelności i prawidłowości (np. posługiwanie się fakturami VAT od podatników nieuprawnionych do wystawiania faktur VAT).

>>> Problemy z wysyłką JPK_VAT ze starszych wersji systemu Windows <<<

Krajowa Administracja Skarbowa wykorzystuje przekazane pliki JPK do identyfikacji nieprawidłowości w realizacji obowiązków podatkowych w podatku od towarów i usług. Wszystkie wątpliwości będą sukcesywnie wyjaśniane przez właściwe urzędy skarbowe

w ramach posiadanych prawnych możliwości, m.in. poprzez kierowanie drogą elektroniczną pism, prowadzenie czynności sprawdzających lub kontroli podatkowych. Podczas ustalania zakresu działań będzie brany pod uwagę rodzaj stwierdzonych błędów.

Wprowadzenie obowiązku comiesięcznego składania JPK_VAT oraz wykorzystywane narzędzia analityczne przełożą się na szybkie diagnozowanie i reagowanie na nieprawidłowości, w szczególności w podatku od towarów i usług. Wpłynie to na poprawę sytuacji rynkowej podmiotów gospodarczych, które prawidłowo wypełniają obowiązki podatkowe.

JPK wspiera uczciwych przedsiębiorców

Składanie JPK wpłynie na szybszą weryfikację wykazywanych zwrotów w podatku od towarów i usług. Pozwoli to organom podatkowym skupić się na działaniach skierowanych do podmiotów, których celem jest fikcyjna działalność lub które nie wypełniają obowiązków podatkowych, przez co są bardziej konkurencyjne. Natomiast podatnicy, którzy prawidłowo wypełniają swoje obowiązki podatkowe, będą mogli skupić się prowadzeniu działalności gospodarczej.

>>> Kolejna weryfikacja składanych plików JPK_VAT <<<

Powinno to zachęcać przedsiębiorców do dobrowolnego składania JPK, co przyśpieszy weryfikację poprawności wypełniania obowiązków podatkowych i pozwoli im zaplanować działania biznesowe.

Małgorzata Brzoza Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie