Polska i Bermudy będą wymieniać informacje podatkowe

04.12.2013 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 25 listopada 2013 r. w Londynie podpisano umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

W przypadku Polski umowa dotyczy podatków dochodowych: od osób fizycznych i od osób prawnych.

Zgodnie z przewidzianą w umowie procedurą wymiany informacji na żądanie, strony mogą wymieniać informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych (art. 1 umowy).

Umowa, oprócz umożliwienia dwustronnej wymiany informacji przez banki oraz inne instytucje finansowe, reguluje kwestie takie jak prowadzenie kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.

Dokument sporządzony w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych spełnia aktualne standardy w tej dziedzinie.

Tekst umowy jest dostępny w zakładce ABC Podatków / Umowy międzynarodowe).

Źródło: mf.gov.pl