Pobierz e-pity 2019

Podręczniki dla dzieci pracowników finansowane z ZFŚS

Piotr Szulczewski 06.08.2014 10:00 (aktualizacja: )

06.08 Podręczniki dla dzieci pracowników finansowane z ZFŚS

Dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych cieszy się coraz większą popularnością. Powstaje jednak pytanie, czy na finansowaniu z ZFŚS można zaoszczędzić podatkowo.

Jeżeli pracodawca nie zdecydował się tworzyć ZŚS, to środki obrotowe przekazane na wyprawkę lub zakup podręczników na rzecz pracownika traktować należy jak dodatkowy pozapłacowy element wynagrodzenia.

Środki na wyprawkę z ZFŚS lub przekazanie wyprawki finansowanej ze środków funduszu musi być zgodne z jego regulaminem, a zatem  kwestia progu dofinansowania oraz jego wielkość musi być różnicowana sytuacją materialną (także życiową i rodzinną) pracownika.

Podręczniki szkolne finansowane z ZFŚS

Źródło: Digital Vision/Thinkstock

 

Zwolnione z opodatkowania będą kwoty lub wartość wyprawki do wysokości 380 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT). Kwota ta dotyczy wszystkich świadczeń przekazanych w danym roku ze środków funduszu co oznacza, że wartość wyprawki kumuluje się z wcześniejszymi dofinansowaniami (np. świadczeniem wakacyjnym, wczasami pod gruszą itp.). Niezależnie od wartości świadczeń – zostaną one natomiast zwolnione ze składek ubezpieczeniowych (par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).   

Odpowiednio możliwe jest dofinansowanie zakupu jedynie w części, przekazywanie zapomogi na podstawie przedstawionych dowodów zakupu lub uzależnienie procentu dofinansowania od sytuacji pracownika.

Zwolnienie od podatku dotyczy zarówno świadczeń w naturze (kupna podręczników) jak i przekazania zapomogi w tym celu. Nie ma przeszkód, aby świadczenia pieniężne przeznaczone na zakup artykułów szkolnych określić jako zapomogę, jeśli spełnia warunki określone w obowiązującym u pracodawcy regulaminie ZFŚS.

Dofinansowanie dla pracownika może polegać również na przyznaniu zapomogi w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym czy klęską żywiołową, długotrwałą chorobą lub śmiercią – zwolnieniu podlega wówczas kwota do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł (niezależnie, czy pochodzi ze środków obrotowych, czy z ZFŚS).

Piotr Szulczewski
VAT.pl