Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2016. Pobierz nowy wzór KPiR

12.04.2016 09:00 (aktualizacja: )

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2016. Pobierz nowy wzór KPiR

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zamieszczamy formularz PKPiR w aktywnym formacie MS Excel.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2016. Pobierz nowy wzór KPiR

Źródło: YAY foto

Nowe wzory Formularzy Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów obowiązują od dnia 8 kwietnia 2016 r.(Dz.U. 2016, poz. 467). Dotychczasowy akt prawny z 2014 roku (Dz.U. 2014, poz. 1037) został zastąpiony przez nowe rozporządzenie (Dz.U. 2016, poz. 467).

 

Załącznik 1

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Załącznik 2

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów przeznaczona dla rolników prowadzących działalność gospodarczą

Bezpłatny .pdf Płatny ExcelOpis deklaracji
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów przeznaczona dla rolników prowadzących działalność gospodarczą

/ks