Podatki po pandemii. Konkurs o staż w MF

Katarzyna Sudaj

W połowie października ruszy ósma edycja konkursu Liderów podatkowych. To również prowadzony od trzech lat w Ministerstwie Finansów program stażowy dla młodych ludzi, którzy widzą swoją przyszłość w podatkach.

W ciągu siedmiu dotychczasowych edycji wyłoniono 86 laureatów – Liderów Podatkowych. Dzięki nim co pół roku do Ministerstwa Finansów trafia 12 młodych ludzi, którzy widzą swoją przyszłość w podatkach i chcą poznać tajniki tworzenia regulacji podatkowych. "Staże w MF nie są jedynie jednorazową przygodą, to również okazja do tego, by spojrzeć na podatki dużo szerzej niż jest to udziałem branży doradczej. Dla wielu stażystów jest to początek nowej ścieżki kariery, w której centrum stoi pasja dla Polski. Po odbyciu stażu, pracę w MF znalazł co czwarty stażysta!" – poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski.