Podatki 2012: zmiany wskaźników od 1 stycznia 2012 roku

Katarzyna Sudaj

Katarzyna Sudaj Bankier.plNowy Rok przynosi zmiany przepisów, a także nowe limity wskaźników podatkowych i nowe stawki podatków. Część z nich poznaliśmy już na przełomie września i października, gdy zmienił się kurs euro. Inne limity, jak skala podatkowa czy kwota wolna od podatku, pozostają bez zmian już od 2009 roku.


Skala podatkowa PIT w 2012

Już czwarty rok będą obowiązywały te same progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 2009 roku skala podatkowa PIT pozostaje niezmieniona.


Skala podatkowa PIT 2009-2012
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
  85'528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85'528 zł   14'839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł


archiwalna skala podatkowa od 1992 roku

Kwota wolna od podatku 2012

Również kwota wolna od podatku w 2012 roku pozostaje taka sama i wynosi 3091 zł, czyli tyle możemy zarobić w ciągu roku i nie zapłacić od tej kwoty podatku, choć trzeba ten dochód wykazać w zeznaniu rocznym. Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku PIT jest na tym samym poziomie od czterech lat 2009-2012.


Kwota zmniejszająca podatek Miesięczna 46 zł 33 gr
Roczna 556 zł 02 gr
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3.091 zł

UWAGA Dlaczego 3091 zł a nie 3089 zł?

Koszty uzyskania 2012

Ich wartość, tak jak skali podatkowej i kwoty wolnej od podatku, podobnie pozostaje niezmieniona od 2009 roku. Ryczałtowe koszty, które przysługują każdemu pracownikowi, są uzależnione od ilości równocześnie zawartych umów o pracę i od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, czy dojeżdża do pracy z innej miejscowości.


  Miesięczne Roczne
Pracownik miejscowy 111 zł 25 gr 1’335 zł z jednej umowy 2'002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający 139 zł 06 gr 1’668 zł 72 gr z jednej umowy 2’502 zł 56 gr z wielu umów

Jakie koszty uzyskania wpisać w PIT za 2011 rok?

Limity na 2012

O ile stawki podatku PIT nie zmieniły się już czwarty rok z rzędu, o tyle wysoki kurs euro z 30 września i 3 października 2011 roku spowodował duży wzrost limitów podatkowych na 2012 rok. Poniżej przypominamy limity dla ryczałtu ewidencjonowanego, dla obowiązku rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych i limit pomocy de minimis na 2012 rok.

Limity dla działalności gospodarczej na 2012 rok
Górny limit przychodów za rok 2011 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2012r. * 150 000,00 euro 661 680 zł
Górny limit przychodów za rok 2011 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2012 r.* 25 000,00 euro 110 280 zł
Górny limit przychodów za rok 2011 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, rozliczenie kwartalne) w 2012 r.** 1 200 000,00 euro 5 324 000 zł
Dolny limit przychodów za rok 2011 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r. * 1 200 000,00 euro 5 293 440 zł
Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w roku 2012** 50 000,00 euro 222 000 zł

* - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2011 r. (1 euro = 4,4112 zł), obowiązywał również w dniu 1 października 2011 r.
** - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 3 października 2011 r. (1 euro = 4,4370 zł).

Katarzyna Sudaj
Bankier
.pl

Limity podatków na 2012 - część 2