Pobierz e-pity 2019

Podatek od wydobycia węglowodorów uchwalony przez Sejm

01.08.2014 10:00 (aktualizacja: )

Sejm uchwalił ustawę o specjalnym podatku węglowodorowym. Celem ustawy jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w wydobycie węglowodorów.

W uchwalonej zmianie chodzi również o zapewnienie sprawiedliwego podziału zysków z wydobycia kopalin - gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego i ropy naftowej - między państwem a przedsiębiorcami.

Ustawa wprowadza podatek od wydobycia niektórych kopalin. W przypadku gazu ziemnego ze złoża konwencjonalnego wyniesie on 3 proc. wartości wydobytego surowca, a ze źródła niekonwencjonalnego (łupków) - 1,5 proc. Wprowadzony zostanie też specjalny podatek węglowodorowy w wysokości od 0 do 25 proc., w zależności od relacji przychodów do wydatków. Nowe podatki będą pobierane od 2020 r. Podatek od wydobycia niektórych kopalin nie będzie pobierany w przypadku odwiertów o bardzo niskiej produktywności.

Ustawa trafi teraz dalszych prac w Senacie.

Źródło: Sejm.gov.pl