Pobierz e-pity 2019

Podatek od budynku i budowli na nowych zasadach

Piotr Szulczewski 28.03.2014 10:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiMinisterstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało zmiany w przepisach o podatku od nieruchomości. Zmianie ulega m.in. definicja budowli i budynku dla celów określenia przedmiotu opodatkowania tym podatkiem.

Zmiana definicji budynku polega na doprecyzowaniu, że jest to budynek w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Odwołanie się w obecnym stanie prawnym do pojęcia obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego powodowało wątpliwości interpretacyjne.

Podatek od nieruchomości - stawki

Obecnie za budynek uznaje się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zmiana definicji budowli wynika zdaniem Ministerstwa z licznych wątpliwości interpretacyjnych. Wyjaśnieniem tego pojęcia zajmował się również Trybunał Konstytucyjny, który choć nie stwierdził niekonstytucyjności tego przepisu, to w uzasadnieniu do wyroku z dnia 13 września 2011 r. (sygn. akt P 3 3/09) zwrócił uwagę, że definicja budowli zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, odwołująca się do przepisów prawa budowlanego budzi istotne zastrzeżenia.

Zgodnie z nowym brzmieniem, za budynek uznawać należy budynek w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, natomiast jako budowlę traktować trzeba będzie obiekt wymieniony w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ustawy (bazującej na klasyfikacji środków trwałych) oraz urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego:

a) przyłącze,

b) urządzenie instalacyjne,

c) ogrodzenie,

d) plac postojowy,

e) plac pod śmietnik

- niewymienione w załączniku nr 1 do ustawy.

Ten sam projekt ustawy wprowadzić ma m.in. zmianę definicji garażu definiowanego jako budynek lub jego część przeznaczone konstrukcyjnie do przechowywania i niezawodowej obsługi samochodów osobowych. Zmiana w tym zakresie wpłynąć ma na opodatkowanie garażu jako budynku a nie części mieszkalnej (wyższa stawka podatku).

Piotr Szulczewski
PIT.pl