Pobierz e-pity 2019

Początek wiosny terminem rozliczania amortyzacji sezonowej

Piotr Szulczewski 11.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Początek wiosny terminem rozliczania amortyzacji sezonowej

Marzec jest często miesiącem, w którym podatnicy prowadzący działalność sezonową rozpoczynają lub odpowiednio – kończą uzyskiwać przychody ze swoich źródeł. Idzie za tym również konieczność rozliczenia odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wykorzystywanych jedynie sezonowo.

Podstawową zaletą amortyzacji sezonowej jest możliwość ustalania odpisów amortyzacyjnych w wyższej wysokości, niż ma to miejsce w przypadku zastosowania standardowej stawki amortyzacyjnej. Wyższe odpisy miesięczne wynikają z podzielenia rocznej wartości odpisów amortyzacyjnych przez ilość miesięcy korzystania w danym roku ze środka trwałego.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się bowiem od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku.

Sezonowa amortyzacja - odpisy amortyzacyjne
Źródło: Thinkstock

Sezonowość amortyzacji nie ogranicza stosowania różnych metod amortyzacji, zatem podatnik może najpierw ustalić metodę (np. stawa liniowa, indywidualna, amortyzacja przyspieszona, degresywna), a dopiero następnie po określeniu rocznej wartości odpisów amortyzacyjnych – przeliczyć ich wartość w okresie sezonowego wykorzystywania sprzętu.

Przykład

Podatnik korzysta sezonowo z maszyny z 20% stawką amortyzacji rocznie. Ze względu na pogorszone warunki, w jakich maszyna jest wykorzystywana, przelicza stawkę tę przy użyciu współczynnika 1,2, czyli odpis roczny wynosi 24%. Wartość początkowa to 100.000 zł, stąd roczny odpis to 24.000 zł. Podatnik maszyny używa sezonowo przez 3 miesiące (maj – lipiec). Miesięczny odpis to 8 tys. zł.


Amortyzacja raz do roku lub w innym okresie a ewidencja środków trwąłych

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Od decyzji zatem zależy, czy odpis znajdzie się w KPiR raz na miesiąc lub na kwartał czy też jedynie na koniec roku, jako obniżający podatek danego roku podatkowego.

Sezonowość amortyzacji oraz dowolność co do terminu dokonania odpisu nie wpływają na obowiązek ujęcia środka trwałego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Po sezonie środek trwały nie musi być wykreślany z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – nadal pozostaje bowiem on składnikiem majątku stanowiącym własność (współwłasność, kompletnym i zdatnym do użytku – wykorzystywanym przez okres co najmniej roku – mimo że wykorzystywany jest sezonowo).

Piotr Szulczewski,
VAT.pl