Pobierz nowy druk VAT-28 z załącznikami VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C i VAT-28/D

29.06.2015 10:00 (aktualizacja: )

Pobierz nowy druk VAT-28 z załącznikami VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C i VAT-28/D

1 lipca zacznie obowiązywać wzór nowej deklaracji VAT-28, czyli wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej wraz z załącznikami VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C i VAT-28/D

16 czerwca opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej. (Dz. U. 2015, poz. 815). Zawiera ono nowy druk VAT-28, czyli wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej wyłączającej z solidarnej odpowiedzialności za rozliczenie podatku.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-28 (1)
(nowość)
Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej wraz z załącznikami VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C i VAT-28/D - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku

Deklarację wraz z odpowiednim załącznikiem składa się w przypadku przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej:

  • VAT-28/A - przyjęcie kaucji gwarancyjnej,
  • VAT-28/B - przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej,
  • VAT-28/C - podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej,
  • VAT-28/D - zwrot kaucji gwarancyjnej.

Odpowiedzialność solidarna – nowy druk VAT-28 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

/ks

Pozostałe zmiany:

  1. Zmiany w VAT: Podmiot w upadłości nie będzie już musiał korygować podatku VAT,
  2. Odpowiedzialność solidarna - nowy druk VAT-28,
  3. VAT od laptopów i telefonów u nabywcy, czyli odwrócone opodatkowanie po 30 czerwca 2015 r.,
  4. Odliczenie VAT na zasadzie proporcji - zmiany od lipca 2015 r..