Pobierz nowe druki NIP 2012

Kilka dni temu pisaliśmy o nowym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych, w którym określono m.in. wzory deklaracji NIP-2, NIP-7, ZAP-3, NIP-B, NIP-C, NIP-D.

Formularze NIP obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku:

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
NIP-2 (7) Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
ZAP-3 (1) zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
NIP-B (5) Informacja o rachunkach bankowych. Załącznik do zgłoszeń NIP-1 i NIP-2
NIP-C (5) Informacja o miejscach prowadzenia działalności. Załącznik do zgłoszeń NIP-1 i NIP-2
NIP-D (5) Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej,komandytowo-akcyjnej lub o spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej
NIP-7 (1) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

UWAGA! Formularz ZAP-3 zastępuje formularz NIP-3

Iwona Karkus
Bankier.pl