Pobierz nowe deklaracje PIT dla ryczałtowców i karty podatkowej 2012

Katarzyna Sudaj

Katarzyna Sudaj Bankier.plKilka dni temu pisaliśmy o nowym rozporządzeniu ministra finansów, w którym określono wzory PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-28/A i PIT-28/B na 2012 rok (Będą nowe deklaracje dla ryczałtowców). Będziemy ich używać w stosunku do dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2011 roku, a więc do rozliczenia podatku rocznego za 2011 rok. 

Karta podatkowa - stawki 2012

Podatnicy korzystający z karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego od 1 stycznia 2012 roku będą rozliczać się swoje dochody w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego na nowych formularzach.

Zamknięcie roku – ryczałt ewidencjonowany

Formularze dotyczące dochodów (przychodów) uzyskiwanych po 1 stycznia 2011 r. - obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT-8AR (1)Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
Dz.U. 2011 Nr 252, poz. 1514 (załącznik 7) - Formularz do rozliczenia za 2011 r.
PIT-16A (6)Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
Dz.U. 2011 Nr 259, poz. 1552 (załącznik 2) - Formularz do rozliczenia za 2011 r.
PIT-19A (5)Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
Dz.U. 2011 Nr 259, poz. 1552 (załącznik 3) - Formularz do rozliczenia za 2011 r.
PIT-23 (6)Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
Dz.U. 2011 Nr 251, poz. 1504 Formularz do rozliczenia za 2011 r.
PIT-28 (16)Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Dz.U. 2011 Nr 259, poz. 1552 (załącznik 1) - Formularz do rozliczenia za 2011 r.
PIT-28A (13)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
Dz.U. 2011 Nr 259, poz. 1552 (załącznik 4) - Formularz do rozliczenia za 2011 r.
PIT-28B (11)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
Dz.U. 2011 Nr 259, poz. 1552 (załącznik 5) - Formularz do rozliczenia za 2011 r.
PIT-28 Ryczałt ewidencjonowanyPIT-16A Karta podatkowa

Katarzyna Sudaj
Bankier.pl